Bygga hus i Västerås

Västerås med sin enastående natur ligger precis invid Mälaren. Många äldre hus ligger längs med vattnet och flera av dessa måste rustas upp. Mälaren är känd för att periodvis vara väldigt övergödd och en anledning till det är gamla och ineffektiva avlopp. I Västerås finns många bostäder som bidrar till övergödningen genom att inte ha godkända avlopp.

När du bygger ett nytt hus är det viktigt att man installerar avlopp och vatten som är godkända av en fackman. Köper du en tomt av kommunen som du sedan bygger ett hus på så är det kommunen som ansvarar för att vattnet är rent då allt avlopp ska vara kopplat till det kommunala reningsverket.

Vill du bygga hus på en strandtomt finns ytterligare lagstiftning som du måste ta hänsyn till. Bygger du nära stranden/vattnet måste du dessutom ansöka om dispens från strandskyddet samtidigt som du söker om bygglov.

På Västerås kommuns hemsida finner du all information du behöver. Du kan även söka efter lediga tomter, ställa dig i tomtkö och läsa om lokala föreskrifter.

Du kan läsa mer om att bygga hus i Västerås på http://www.vasteras.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *