Bygga hus i Helsingborg

Att få tag i en central tomt i Helsingborg är inte lätt. Staden har vuxit kraftigt och varit otroligt populär i många år. Tomter som är lediga idag är belägna i småorterna utanför Helsingborgs stad. Flera av dessa orter har goda kommunikationer med staden i form av bussar och tåg, vilket gör dem mer attraktiva. En tomt ute på landet, utanför Helsingborg, får du för runt 300 000 kronor och uppåt. Inne i Helsingborgs stad ligger priserna betydligt högre.

Bygglov söker du hos kommunen, bygglovsavdelningen, och i din ansökan ska det bifogas en planbeskrivning av ditt tilltänkta hus, tomtbeskrivning där du visar hur och var ditt hus ska placeras samt fasadritningar som visar huset rakt framifrån istället för att vara ritat i perspektiv.

Helsingborg är en kuststad vilket betyder att många av tomterna i staden är kusttomter. Ska du bygga nära vattnet på en sådan tomt så måste du även söka dispens från strandskyddet.

Läs gärna mer på Helsingborgs stads webbplats: http://www.helsingborg.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *